19กันยา

    คดีมาตรา 112 จำนวนหนึ่งเป็นคดีที่มีมูลเหตุมาจากการปราศรัยหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้พระราชอำนาจหรือการดำเนินการบางประการของพระมหากษัตริย์ เช่น...
วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1 มีนาคม 2565 ศาลอาญารัชดานัดสืบพยานคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ของ นรินทร์ คดีนี้จำเลยถูกกล่าวหาว่าติดสติกเกอร์ “กูkult”...
ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 30 กันยายน 2558 ยอดรวมเฉพาะเดือนกันยายน2558 คนถูกเรียกรายงานตัว 785 3 คนถูกจับกุมคุมขัง 481 2 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 212 3...
Period 22 May 2014 -30 September 2015 September 2015 Number of individuals summoned 785 3 Number of individuals arrested 481 2 Arrests at peaceful demonstrations 212 3 Number of...