นักกิจกรรมทางการเมือง

27 กรกฎาคม 2565 นักกิจกรรมทะลุฟ้าสองคนแจ้งว่า เมื่อช่วงเช้าตำรวจเข้า “เยี่ยมบ้าน” และพูดคุยกับผู้ปกครองของทั้งสองในลักษณะคล้ายคลึงกัน...
      779 ครั้งคือจำนวนการชุมนุมทั่วประเทศในปี 2563 ที่เราสามารถเก็บข้อมูลได้ โดยเป็นปีแรกที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ แม้ไม่มีข้อมูลสถิติเปรียบเทียบในปีอื่นๆ ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า...
10 ธันวาคม 2558 วันหยุดเนื่องในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ และวันสิทธิมนุษยชนสากล เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจก็ยังคงทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อที่จะหยุดการกระทำที่รัฐเห็นว่าเป็นการ "ก่อความไม่สงบ"  ...