1922 1494 1552 1925 1798 1945 1161 1155 1514 1676 1049 1104 1164 1106 1033 1258 1409 1435 1112 1967 1454 1238 1194 1113 1798 1571 1828 1089 1039 1268 1008 1028 1279 1378 1823 1301 1255 1893 1934 1158 1795 1579 1403 1614 1865 1516 1408 1291 1007 1078 1014 1107 1920 1719 1005 1585 1605 1423 1833 1450 1920 1570 1510 1014 1531 1348 1474 1815 1455 1247 1410 1262 1996 1022 1722 1525 1438 1969 1958 1466 1077 1034 1269 1945 1382 1185 1024 1807 1131 1849 1302 1494 1469 1688 1446 1915 1968 1074 1798 ฐนกร | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐนกร

ทหารฝ่ายกฎหมายของ คสช. เบิกความต่อศาลทหารกรุงเทพในฐานะผู้กล่าวหาให้ดำเนินคดีกับ ฐนกร ฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ จากการกดไลค์และเสียดสีคุณทองแดง โดยยอมรับว่า ใช้เฟซบุ๊กไม่เป็น...
  ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 30 พฤศจิกายน2559 ยอดรวมเฉพาะเดือนพฤศจิกายน2559 คนถูกเรียกรายงานตัว 922 4 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 588 -...
Period 22 May 2014 – 31 March 2016 March 2016 Number of individuals summoned 912 10 Arrests at peaceful demonstrations 214 - Individuals prosecuted before military court...
    On 8 March 2016, Thanakorn, a lese majeste  defendant under section 112 of the Criminal Code, was accused of having clicked “Like” lese majeste Facebook page and of having posting...
ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 31 มีนาคม2559 ยอดรวมเฉพาะเดือนมีนาคม 2559 คนถูกเรียกรายงานตัว 912 10 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 214 - คนถูกดำเนินคดีที่ศาลทหาร...
8 มีนาคม 2559 ฐนกร จำเลยคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ผู้ถูกกล่าวหาว่ากดไลค์เพจหมิ่นและโพสต์ข้อความเสียดสีสุนัขทรงเลี้ยง ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว...