ฐนกร

ทหารฝ่ายกฎหมายของ คสช. เบิกความต่อศาลทหารกรุงเทพในฐานะผู้กล่าวหาให้ดำเนินคดีกับ ฐนกร ฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ จากการกดไลค์และเสียดสีคุณทองแดง โดยยอมรับว่า ใช้เฟซบุ๊กไม่เป็น...
  ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 30 พฤศจิกายน2559 ยอดรวมเฉพาะเดือนพฤศจิกายน2559 คนถูกเรียกรายงานตัว 922 4 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 588 -...
Period 22 May 2014 – 31 March 2016 March 2016 Number of individuals summoned 912 10 Arrests at peaceful demonstrations 214 - Individuals prosecuted before military court...
    On 8 March 2016, Thanakorn, a lese majeste  defendant under section 112 of the Criminal Code, was accused of having clicked “Like” lese majeste Facebook page and of having posting...
ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 31 มีนาคม2559 ยอดรวมเฉพาะเดือนมีนาคม 2559 คนถูกเรียกรายงานตัว 912 10 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 214 - คนถูกดำเนินคดีที่ศาลทหาร...
8 มีนาคม 2559 ฐนกร จำเลยคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ผู้ถูกกล่าวหาว่ากดไลค์เพจหมิ่นและโพสต์ข้อความเสียดสีสุนัขทรงเลี้ยง ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว...