1486 1513 1940 1248 1599 1635 1549 1865 1525 1140 1339 1142 1359 1345 1134 1799 1420 1264 1423 1095 1852 1056 1510 1589 1364 1436 1082 1541 1112 1810 1979 1868 1920 1758 1645 1366 1584 1897 1342 1128 1216 1409 1142 1741 1837 1501 1158 1214 1500 1421 1826 1642 1209 1504 1024 1259 1195 1539 1619 1592 1829 1271 1462 1065 1459 1107 1274 1695 1288 1036 1831 1553 1963 1363 1371 1037 1048 1188 1796 1473 1741 1539 1330 1499 1432 1931 1830 1288 1576 1374 1607 1148 1720 1166 1590 1770 1219 1345 1542 การพิจารณาคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

การพิจารณาคดี

      ตั้งแต่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศใช้บังคับกฎหมาย "ทุกฉบับ ทุกมาตรา" กับผู้ชุมนุมทางการเมือง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 สถิติการดำเนินคดีประชาชนด้วยข้อหาหมิ่นประมาท...
ในยุคของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีการออกประกาศคสช.ฉบับที่ 37/2557 ให้คดีของพลเรือนในข้อหาความผิดต่อพระมหากษัตริย์ฯ ความผิดต่อความมั่นคง และความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศหรือคำสั่งของคสช....