1990 1313 1772 1049 1990 1715 1169 1499 1497 1075 1838 1575 1253 1585 1464 1411 1616 1410 1754 1827 1838 1629 1006 1085 1810 1326 1315 1948 1916 1215 1443 1833 1351 1448 1703 1850 1818 1548 1605 1328 1794 1061 1555 1676 1541 1851 1518 1044 1928 1976 1768 1170 1303 1410 1352 1323 1392 1254 1393 1419 1822 1920 1954 1209 1456 1511 1010 1810 1400 1221 1958 1899 1929 1297 1081 1257 1987 1243 1139 1821 1638 1820 1012 1962 1849 1165 1727 1155 1215 1978 1169 1201 1411 1094 1897 1146 1247 1183 1596 พ.ร.บ.คอม | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

พ.ร.บ.คอม

  ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 31ธันวาคม2559 ยอดรวมเฉพาะเดือนธันวาคม2559 คนถูกเรียกรายงานตัว 922 - คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 589 1 คนถูกดำเนินคดีที่ศาลทหาร...
The plight of the Muslim Rohingya ethnic group has been a chronic serious human rights problem. Some of the Rohingya fled religious and ethnic suppression in Myanmar to southern Thailand on boats....
คดี “ภูเก็ตหวาน” หรือคดีที่สำนักข่าว Phuketwan ถูกกองทัพเรือฟ้อง แสดงให้เห็นว่า “พ.ร.บ.คอมฯ” หรือ ที่ชื่อเต็มว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550...
The Statistic of the Website Censorship in Thailand, from 2007-2012 from iLaw - Internet Dialogue on Law Reform From 2007-2012, it was found that 317 orders have been issued by the Courts...
นับแต่ปี 2550-2556 สถิติการระงับการเผยแพร่เนื้อหา หรือการปิดเว็บไซต์โดยอาศัยมาตรา 20 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ผ่านคำสั่งศาลจำนวน 380 ฉบับ จำนวนทั้งสิ้น 107,830 ยูอาร์แอล ทั้งนี้...