พลเรือนขึ้นศาลทหาร

  เป็นระยะเวลา 5 ปีพอดี สำหรับการพิจารณาคดี "โปยใบปลิว" และชีวิตของ "พลวัฒน์" เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เดินหน้าและเติบโตไปภายใต้ยุคสมัยของ คสช.   เมื่อปี 2558 ระหว่างที่ คสช....
13 สิงหาคม 2562 เป็นวันสุดท้ายที่ศาลทหารกรุงเทพโอนคดีของพลเรือนกลับสู่ศาลพลเรือน การโอนคดีดังกล่าวเป็นผลมาจากคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 9/2562...
  หลังจากอยู่ภายใต้ "สถานการณ์พิเศษ" ของยุค คสช.1 มานานกว่าห้าปี คดีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนที่เป็นพลเรือน ต้องขึ้นพิจารณาคดีที่ศาลทหาร...
    แผ่นแรกของนิทรรศการ เป็นแค่เกริ่นนำให้รู้จักกัน  โดยเราถอดประสบการณ์ ความรู้สึกของพวกเรา เมื่อรู้ว่าพลเรือนต้องขึ้นศาลทหารออกมาเล่า และเราหวังว่า...
      ศาลทหารที่เราเคยกลัว ต้องเป็นศาลทหารที่เป็นบทเรียน   ในภาวะที่ทุกคนกำลังสับสน หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)...
  ภายหลังการยึดอำนาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เพียง 3 วัน คสช. ได้ออกประกาศ คสช. ฉบับที่ 37/2557 กำหนดว่า คดีของประชาชนที่ถูกฟ้องว่า...
By Jayshendra Karunakaren     After a military coup in 1964, junta issued laws to repress civil and political rights. The Brazilian military court tried civilians, especially...
รวบรวมและเรียบเรียง โดย เจเชนดร้า คารุนาคาเรน     หลังการรัฐประหารปี 1964 ของบราซิล รัฐบาลทหารได้ผ่านกฎหมายลิดรอนสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง...
  The three types of Courts-Martial are still enforcing on cases against military personnel including Chelsea Manning and widely debated Bergdahl. While after 9-11, the US Congress authorized...
  ศาลทหารทั้ง 3 ประเภทกำลังถูกใช้อยู่ในคดีที่จำเลยเป็นทหาร รวมถึงคดีของเชลซี แมนนิ่ง และเบิร์กดาลห์ ซึ่งเป็นที่ถกเถียงอย่างกว้างขวาง ภายหลังเหตุการณ์ 11 กันยายน รัฐสภาของสหรัฐฯ...
เขียนโดย นันธพงษ์ ศรแก้ว แก้ไขเพิ่มเติมโดย iLaw     “ทหารเป็นกลุ่มคนที่แตกต่างจากกลุ่มของประชาชน...
    The government of the National Council for Peace and Order (NCPO) issued an announcement No. 37/2014 that put civilians suspected of offences related to national security to be tried...
  ในยุครัฐบาล คสช. มีประกาศ คสช. ฉบับที่ 37/2557 กำหนดให้ประชาชนที่ถูกกล่าวหาในคดีความมั่นคงต้องถูกพิจารณาคดีที่ศาลทหาร ประกาศฉบับนี้ใช้มาเป็นเวลากว่าสองปี และถูกยกเลิกโดย คสช....
      ในยุครัฐบาลคสช. มีประกาศ คสช. ฉบับที่ 37/2557 ที่กำหนดให้ประชาชนที่ถูกกล่าวหาในคดีความมั่นคงต้องถูกพิจารณาคดีที่ศาลทหาร ประกาศฉบับนี้ใช้มาเป็นเวลากว่าสองปี และถูกยกเลิกโดย คสช...
  Background to the Political Situation in Thailand   Long last political confilct   Thailand is a sovereign country ruled by democracy with the King as the Head of State. However,...