สมลักษณ์

  สมลักษณ์ หุตานุวัตร เป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคม เป็นกรรมการเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นอดีตพยานผู้เชี่ยวชาญกรณีเหมืองทองพิจิตร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ...
  ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 30 พฤศจิกายน2559 ยอดรวมเฉพาะเดือนพฤศจิกายน2559 คนถูกเรียกรายงานตัว 922 4 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 588 -...