สิรภพ

  ใกล้ถึง #เลือกตั้ง62 ประชาชนแต่ละกลุ่มก็ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองกันได้ และส่งเสียงบอกนักการเมืองได้ว่า อยากเห็นอะไร...
***อัพเดทล่าสุดวันที่ 10 มิถุนายน 2562   "รุ่งศิลา" เป็นนามปากกาของสิรภพ จำเลยคดี 112 เขาเป็นกวีที่มีเว็บบล็อกและเฟซบุ๊กที่เขียนบทความและบทกลอนเกี่ยวกับการเมือง     เดือนมิถุนายน 2557...
  ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 30 พฤศจิกายน2559 ยอดรวมเฉพาะเดือนพฤศจิกายน2559 คนถูกเรียกรายงานตัว 922 4 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 588 -...