มาตรา14(1)

เรื่องโดย เจเชนดร้า คารุนาคาเร็น แปลโดย iLaw   การปราบปรามและจำกัดเสรีภาพการแสดงออก เกิดขึ้นในทุกประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความไม่พอใจต่อสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศต่างๆ...
by Jayshendra Karunakaren   This practice of the suppression of freedom of expression is applied in every country in Southeast Asia, where rising political dissatisfaction in every country has...
  Click the names for more detail Latest update 31 December 2016       Table of charges under Computer Crime Act Section 14(1) to silence social movement   No....
  สามารถคลิกที่ชื่อคดี เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้   อัพเดทล่าสุด 31 ธันวาคม 2559     ตารางคดี "ปิดปาก" นักเคลื่อนไหว ด้วย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14(1)   ลำดับ...