ความเงียบเมื่อเผชิญกับการพ่ายแพ้

  “อย่างน้อยได้แสดงให้โลกรู้ว่าคนไทยคิดอย่างไรกับรัฐบาล”   การอ้างความชอบธรรมจากผลประชามติ   ค่ำคืนของวันออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559...