1230 1374 1168 1353 1185 1258 1732 1624 1515 1024 1079 1883 1069 1939 1619 1090 1593 1647 1135 1548 1229 1244 1013 1906 1161 1595 1945 1203 1229 1710 1529 1697 1266 1884 1343 1722 1238 1533 1835 1781 1369 1238 1854 1328 1584 1932 1840 1235 1971 1508 1552 1887 1196 1042 1859 1027 1199 1543 1707 1136 1911 1403 1696 1856 1759 1981 1593 1100 1286 1821 1966 1373 1113 1219 1787 1110 1423 1447 1152 1785 1666 1220 1632 1048 1464 1062 1717 1596 1351 1650 1170 1836 1273 1712 1586 1336 1263 1511 1878 อนุสาวรีย์ปราบกบฎ | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

อนุสาวรีย์ปราบกบฎ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 อัยการศาลทหารกรุงเทพนัดนักกิจกรรมหกคนที่เป็นผู้ต้องหาคดีฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่ 3/2558 จากการจัดกิจกรรมปัดฝุ่นประชาธิปไตยที่บริเวณอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ...
แม้ว่าวันที่ 24 มิถุนายน 2475 จะเป็นวันที่มีความสำคัญไม่น้อยต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทย เพราะเป็นวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย...