1324 1326 1463 1717 1893 1330 1016 1724 1206 1604 1362 1404 1385 1194 1621 1251 1965 1434 1670 1970 1821 1814 1055 1575 1170 1289 1000 1563 1744 1644 1228 1311 1471 1619 1896 1704 1888 1554 1055 1205 1307 1759 1187 1694 1079 1297 1232 1501 1353 1845 1708 1967 1065 1540 1648 1346 1240 1263 1427 1360 1295 1815 1265 1230 1435 1869 1623 1740 1354 1810 1026 1959 1261 1695 1179 1195 1713 1001 1326 1598 1307 1906 1301 1619 1926 1658 1584 1218 1838 1534 1970 1491 1740 1661 1725 1828 1725 1962 1378 ฝ่าฝืนคำสั่ง | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฝ่าฝืนคำสั่ง

แม้ว่าทางปฏิบัติทั่วไปของตำรวจทุกสถานี เมื่อจับกุมผู้ต้องหาได้ หรือผู้ต้องหาไปรายงานตัวและแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว...
15 ธันวาคม 2565 ศาลแขวงปทุมวันนัดยิ่งชีพ อัชฌานนท์ จำเลยที่ถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานด้วยการไม่ยอมพิมพ์ลายนิ้วมือตามคำสั่งของพนักงานสอบสวนสน. ลุมพินีรวมสามครั้งฟังคำพิพากษา...
แม้ว่าวันที่ 24 มิถุนายน 2475 จะเป็นวันที่มีความสำคัญไม่น้อยต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทย เพราะเป็นวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย...