สื่อออนไลน์

On 22 May 2014, the National Council for Peace and Order (NCPO) declared the coup d'état, and brought Thailand into the new chapter on suspending access to the social media and suppressing the...
  22 พฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศยึดอำนาจการปกครองของประเทศไทย และนำไทยเข้าสู่บทเรียนหน้าใหม่ของสถานการณ์การปิดกั้นสื่อสารมวลชน และเสรีภาพการแสดงออก   ในวันเดียวกัน...