กระทรวงICT

สถิติการระงับการเผยแพร่เนื้อหาและการสั่งปิดเว็บไซต์ โดยอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ)...