นิทรรศการ

    นิทรรศการศิลปะ ชื่อว่า "ลมหลง" โดย "ป๋อง แท่งทอง" จัดแสดงที่หอศิลป์จามจุรี ในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - 11 มีนาคม 2561...
    แผ่นแรกของนิทรรศการ เป็นแค่เกริ่นนำให้รู้จักกัน  โดยเราถอดประสบการณ์ ความรู้สึกของพวกเรา เมื่อรู้ว่าพลเรือนต้องขึ้นศาลทหารออกมาเล่า และเราหวังว่า...