คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  Following the seizure of power by the National Council for Peace and Order (NCPO) on 22 May 2014, the long years of large-scale mass demonstrations and political turmoil came to an end in...
หลังการยึดอำนาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บรรยากาศทางการเมืองที่มีความขัดแย้งสูงและมีการชุมนุมขนาดใหญ่ต่อเนื่องยาวนานเงียงสงบลงไป ท่ามกลางสถานการณ์ที่...