Fairly Tell

ความเคลื่อนไหวสถานการณ์เสรีภาพการแสดงออกที่สำคัญประจำเดือนนี้ได้แก่การแจ้งข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ต่อร.ท.หญิงสุณิสาหรือ "หมวดเจี๊ยบ"...