ตุลาคม

เดือนตุลาคม 2557 มีความเคลื่อนไหวคดีความ การใช้กฎหมายและอำนาจรัฐปิดกั้นการใช้เสรีภาพการแสดงออกของประชาชน เท่าที่บันทึกไว้ ดังนี้   คดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112  ...