1374 1624 1726 1369 1084 1659 1140 1621 1834 1742 1224 1248 1669 1164 1992 1053 1737 1640 1802 1552 1683 1987 1023 1025 1242 1854 1736 1287 1654 1390 1178 1011 1120 1378 1660 1809 1139 1166 1403 1020 1959 1112 1977 1099 1851 1276 1933 1945 1939 1976 1251 1941 1580 1554 1298 1629 1448 1953 1140 1054 1540 1019 1618 1526 1286 1155 1286 1928 1203 1849 1054 1759 1217 1927 1763 1348 1311 1775 1332 1486 1803 1155 1738 1954 1564 1443 1278 1120 1913 1853 1028 1978 1569 1269 1053 1519 1397 1944 1757 คดีหมิ่นฯ | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

คดีหมิ่นฯ

รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 เวียนมาครบรอบแปดปีในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ระยะเวลาแปดปีที่ผ่านมามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในประเทศนี้หลายประการ เช่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา...
      ตั้งแต่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศใช้บังคับกฎหมาย "ทุกฉบับ ทุกมาตรา" กับผู้ชุมนุมทางการเมือง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 สถิติการดำเนินคดีประชาชนด้วยข้อหาหมิ่นประมาท...
คดี 112 หรือคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ ยังเป็นคดีที่คงเส้นคงวาในความลี้ลับ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการประกันตัวผู้ต้องหาที่ยังคงเป็นสิทธิที่เข้าถึงยาก หรือจำนวนโทษที่ในปี 2560...