นนทบุรี

1 สิงหาคม 2564 สมบัติ บุญงามอนงค์หรือ บก.ลายจุด นัดหมายประชาชนทำกิจกรรม #CarMob บนถนนวิภาวดีรังสิต ในเวลา 13.00 น. กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนในหลายๆ จังหวัด เท่าที่มีข้อมูลมีประชาชนจาก...
  สำหรับผู้มีชื่อเสียงหลาย ๆ คน ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง หรือนักธุรกิจใหญ่ การถูกพาตัวไปปรับทัศนคติในค่ายทหารคงจะเป็นประสบการณ์ชีวิตอันเลวร้าย ที่ผ่านเข้ามาแล้วผ่านไป...