1049 1068 1902 1704 1225 1649 1156 1298 1606 1716 1382 1971 1503 1919 1610 1784 1744 1214 1933 1461 1757 1510 1231 1380 1400 1458 1905 1898 1926 1343 1892 1195 1979 1280 1328 1068 1852 1998 1387 1919 1474 1569 1805 1786 1283 1265 1255 1810 1870 1145 1832 1282 1793 1765 1657 1967 1059 1510 1002 1594 1424 1460 1319 1913 1359 1386 1271 1874 1948 1243 1322 1736 1745 1246 1541 1032 1700 1644 1762 1207 1615 1311 1262 1951 1824 1815 1403 1527 1797 1896 1613 1303 1420 1331 1504 1302 1133 1004 1799 กองทุน | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

กองทุน

แม้จะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ และมีการออกข้อกำหนดห้ามชุมนุมโดยอ้างเหตุการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563...
การตั้งข้อกล่าวหาเป็นคดีอาญาต่อผู้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองเป็นหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ส่งผลให้เกิดบรรยากาศแห่งความกลัวในสังคมไทย ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ปี...
There has been, on average, approximately over 100 political prisoners at each time during the NCPO regime. This shocking statistic is a direct result of the NCPO’s and the judiciary’s curtailment of...