NCPO Entertainment

นับตั้งแต่มีการรัฐประหารในปี 2557 ภาพของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หรือภาพของทหาร ได้ถูกนำเสนอผ่านสื่อหลายรูปแบบ รวมถึงผลิตสื่อออกมาเป็นจำนวนมาก ...