attitude

“ถามว่าเราเป็นแกนนำไหม?...ก็ใช่ เพราะว่าเวลามีกิจกรรมอะไร เราจะเป็นคนคอยประสานงาน หารถให้ มันก็ทำให้เขา(ทหาร) เข้าใจได้ว่าเราเป็นแกนนำ ทั้งๆที่อาชีพของเราจริงๆ คือค้าขาย และทำไร่ทำนา”   พี่ “...