คดีใหม่

ความเคลื่อนไหวคดี

บทความ

  • โดยปกติ ความผิดฐาน "ดูหมิ่น" ตามประมวลกฎหมายอาญา เป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครอง "เกียรติหรือชื่อเสียงของบุคคล" ไม่ให้ผู้ได้มาสบประมาท ดูถูกเหยียดหยาม หรือ ทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งอับอายหรือได้รับความเกลียดชัง ซึ่งทำหน้าที่คุ้มครองศักดิ์ศรีของบุคคลที่สถานะเท่าๆ กันน หรือคุ้มครองบุคคลที่สถานะอ่อนด้อยกว่าไม่ให้ถูกรังแก แต่ความไม่ปกติของกฎหมายกำลังเกิดขึ้น เมื่อมันถูกนำมาใช้เพื่อป้องปราบผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมือง โดยเฉพาะผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
  • เท่าที่มีข้อมูล ในบรรดาคดีมาตรา 112 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่พฤศจิกายน 2563 จนถึงกรกฎาคม 2564 ซึ่งมีอย่างน้อย 108 คดี มีอย่างน้อย 52 คดีที่ประชาชนเป็นผู้กล่าวโทษให้มีการดำเนินคดี โดยการดำเนินคดีก็มีทั้งลักษณะผู้ประสบเหตุไปร้องทุกษ์เองหรือมีการจัดตั้งเนินการในลักษณะเป็นองค์การ ซึ่งจำนวนคดีที่ประชาชนริเริ่มเองกว่าครึ่งก็ชี้ให้เห็นว่าปรากฎการณ์ "รื้อ" เพดานที่เกิดขึ้นได้สรา้งความกังวลใจให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งมากถึงขั้นต้องลุกมาดำเนินการอะไรบางอย่างเอง
  • จากเด็กหนุ่มที่ไม่คิดอะไรไกลมากกว่าจะหาความสำเร็จให้ตัวเอง รัฐประหาร 2557 และการบริหารประเทศที่ผิดพลาดของพล.อ.ประยุทธ์ได้เปลี่ยนให้บิ๊กเกียรติชัยกลายเป็นพลเมืองผู้ตื่นตัวทางการเมืองและได้ร่วมเคลื่อนไหวกับแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจนเป็นเหตุให้เขาถูกดำเนินคดีมาตรา 112