เสรีภาพประเทศไทย 2555-2556 #3 : ความเคลื่อนไหวคดีที่น่าสนใจ

ความเคลื่อนไหวคดีที่น่าสนใจในปี 2555-2556

เมื่อพิจารณาจากคดีที่มีความเคลื่อนไหวในชั้นสืบสวนสอบสวนของตำรวจและ อัยการ พบว่าในช่วงต้นปี 2555 คดีการเมืองจำนวนหนึ่งถูกระงับไป เช่น คดีที่มาจากการเปิดผังล้มเจ้าในปี 2553 แต่อย่างไรก็ดี มีหลายคดีที่มีความเคลื่อนไหวไปในทางที่น่าวิตกกังวล มีการสั่งฟ้องในคดีใหม่ๆ อาทิเช่น ตำรวจตัดสินใจสั่งฟ้องคดีที่นักวิชาการวิพากษ์วิจารณ์พระบรมวงศานุวงษ์ และยังมีกรณีที่ศาลไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหา แม้การจับกุมนั้นจะยังไม่มีคำสั่งฟ้องคดีเลยก็ตาม มีคดีที่จำเลยตัดสินใจไม่ต่อสู้คดีต่อแล้วยื่นเรื่องเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ

นอกจากนี้ ในปี 2555 มีผู้ต้องหาจำนวน 5 คดี ที่เริ่มตัดสินใจไม่สู้คดีต่อและอยู่ระหว่างยื่นเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษ โดยจำแนกเป็น คดีที่จำเลยไม่สู้คดีตั้งแต่ชั้นศาลชั้นต้น ได้แก่ นายสุรชัย แซ่ด่าน นายเสถียร และคดีที่จำเลยไม่สู้คดีในชั้นอุทธรณ์ ได้แก่ นายธันย์ฐวุฒิ นายอำพล (เสียชีวิตแล้ว) และคดีที่พิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่เพิ่งดำเนินการขอพระราชทานอภัยโทษ ได้แก่ คดีวันชัย ทั้งนี้ ในปี 2555 มีคดีที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษจำนวน 3 คดี ได้แก่ นายโจ กอร์ดอน นายสุชาติ นาคบางไทร และนายสุริยันต์

(ข้อมูลตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง เมษายน 2556)

...................................................................................................

ข้อมูลภาพชุด "เสรีภาพประเทศไทย 2012-2013"
#1 การปิดกั้นและการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออก
#2 คำพิพากษาคดีที่น่าสนใจ
#3 ความเคลื่อนไหวคดีที่น่าสนใจ
#4 สถานะของจำเลยในคดีเกี่ยวข้องกับเสรีภาพการแสดงออก
#5 ปฏิทิน กฎหมาย คำสั่ง ความเคลื่อนไหวทางนโยบาย
...................................................................................................

รายงาน: ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ, iLaw
แปล: พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ และ ปราชญ์ ปัญจคุณาธร
กราฟิกดีไซน์: Wrong Design
สนับสนุนโดย: มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้