เสรีภาพประเทศไทย #4 : สถานะของจำเลยในคดีเกี่ยวข้องกับเสรีภาพการแสดงออก

สถานะของจำเลยในคดีเกี่ยวข้องกับเสรีภาพการแสดงออกรอบปี 2555-2556

ปัญหาหนึ่งที่ปรากฏมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงแสดงให้เห็นเป็นวิกฤตจนปัจจุบัน คือการที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวกับการแสดงออกที่ เกี่ยวข้องกับการเมือง

ปัจจุบัน เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ควบคุมตัวประชาชนที่ถูกลงโทษจากการแสดงออกทั้งสิ้นอย่างน้อย 8 คดี โดยมีประชาชน 2 คนที่คดียังไม่ถึงที่สุด และมีประชาชน 5 คน ที่ตัดสินใจไม่สู้คดีแล้ว รอยื่นขอพระราชทานอภัยโทษ และมีประชาชนเสียชีวิตในเรือนจำ 1 คน

สำหรับผู้ที่ถูกคุมขังแต่ได้รับอิสระภาพแล้ว มีทั้งสิ้น 5 คน จำแนกเป็น การปล่อยตัวเพราะต้องโทษครบกำหนด 1 คน ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 3 คน และได้รับการปล่อยตัวเพราะชนะคดีในศาลชั้นต้น 1 คน

(ข้อมูลตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง เมษายน 2556)

...................................................................................................

ข้อมูลภาพชุด "เสรีภาพประเทศไทย 2012-2013"
#1 การปิดกั้นและการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออก
#2 คำพิพากษาคดีที่น่าสนใจ
#3 ความเคลื่อนไหวคดีที่น่าสนใจ
#4 สถานะของจำเลยในคดีเกี่ยวข้องกับเสรีภาพการแสดงออก
#5 ปฏิทิน กฎหมาย คำสั่ง ความเคลื่อนไหวทางนโยบาย
...................................................................................................

รายงาน: ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ, iLaw
แปล: พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ และ ปราชญ์ ปัญจคุณาธร
กราฟิกดีไซน์: Wrong Design
สนับสนุนโดย: มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้