1303 1907 1885 1337 1178 1117 1041 1635 1684 1423 1967 1105 1452 1946 1748 1074 1271 1097 1999 1667 1272 1850 1582 1090 1339 1390 1357 1027 1321 1316 1503 1120 1372 1931 1652 1548 1382 1238 1883 1230 1842 1528 1116 1006 1529 1507 1714 1806 1846 1457 1333 1422 1403 1680 1990 1507 1531 1030 1591 1084 1360 1151 1220 1160 1693 1564 1623 1743 1647 1311 1333 1468 1854 1510 1535 1564 1187 1969 1672 1473 1747 1391 1021 1395 1557 1305 1525 1753 1271 1824 1858 1702 1102 1452 1800 1139 1961 1916 1665 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

Insects in the Backyard

ผู้ต้องหา

ภาพยนตร์ Insects in the Backyard

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ไม่มีข้อมูล

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 29 พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวิดีทัศน์

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
บันทึกการสังเกตการณ์คดี