1967 1100 1484 1389 1049 1068 1095 1066 1891 1639 1205 1004 1077 1810 1949 1001 1029 1267 1440 1015 1240 1173 1675 1658 1625 1676 1180 1278 1934 1539 1644 1797 1643 1185 1721 1571 1284 1296 1986 1524 1251 1440 1880 1688 1807 1695 1768 1122 1556 1492 1509 1237 1808 1753 1487 1403 1475 1168 1561 1167 1083 1818 1354 1260 1248 1185 1816 1550 1956 1417 1579 1180 1664 1408 1205 1592 1438 1139 1350 1701 1153 1355 1309 1593 1208 1707 1831 1842 1235 1719 1826 1729 1721 1054 1268 1669 1643 1390 1930 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ธันย์ฐวุฒิ: นปช.ยูเอสเอ

ผู้ต้องหา

ธันย์ฐวุฒิ ท.

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 15 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
ข้อมูลเพิ่มเติม
อ้างอิง