1574 1723 1036 1773 1465 1154 1147 1372 1191 1242 1794 1372 1187 1645 1822 1721 1488 1497 1651 1150 1019 1831 1092 1531 1900 1873 1622 1213 1540 1803 1410 1757 1967 1422 1524 1733 1879 1711 1766 1254 1014 1359 1371 1445 1429 1272 1771 1737 1283 1353 1732 1350 1650 1580 1302 1081 1962 1952 1011 1243 1644 1280 1544 1150 1175 1634 1590 1517 1045 1655 1932 1664 1176 1225 1011 1629 1984 1069 1926 1355 1724 1007 1974 1553 1621 1367 1944 1445 1646 1308 1138 1312 1846 1650 1601 1871 1994 1639 1402 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

อำพล: อากงเอสเอ็มเอส

ผู้ต้องหา

อำพล

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(เสียชีวิตระหว่างต้องโทษ)

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (2) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
บันทึกการสังเกตการณ์คดี
ข้อมูลเพิ่มเติม
อ้างอิง