1545 1489 1133 1113 1607 1790 1163 1314 1252 1405 1786 1387 1189 1315 1252 1175 1205 1233 1796 1869 1577 1006 1609 1779 1482 1387 1153 1468 1602 1485 1447 1652 1324 1993 1231 1522 1519 1548 1849 1990 1510 1599 1149 1005 1851 1605 1151 1952 1141 1595 1805 1180 1646 1451 1054 1826 1817 1227 1492 1717 1725 1642 1579 1351 1537 1093 1063 1665 1002 1203 1556 1622 1453 1338 1082 1289 1377 1684 1524 1678 1981 1401 1045 1752 1182 1105 1984 1111 1577 1382 1505 1467 1602 1839 1185 1186 1288 1209 1654 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

นพวรรณ: เบนโตะ

ผู้ต้องหา

นพวรรณ ต.

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ยกฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (1) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 14 (5) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
ข้อมูลเพิ่มเติม