ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ส. ศิวรักษ์: ขอนแก่น

ผู้ต้องหา

สุลักษณ์ ศิวรักษ์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตำรวจสั่งไม่ฟ้อง

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม