ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

จักรภพ เพ็ญแข (พูดที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ)

ผู้ต้องหา

จักรภพ เพ็ญแข

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

อัยการสั่งไม่ฟ้อง

สถานะผู้ต้องหา

ยกฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
อ้างอิง