1841 1928 1206 1199 1950 1880 1653 1939 1944 1845 1461 1451 1805 1788 1804 1830 1395 1288 1707 1196 1803 1604 1557 1064 1598 1750 1303 1263 1538 1412 1492 1987 1999 1488 1762 1361 1759 1019 1507 1818 1993 1163 1769 1404 1477 1648 1056 1855 1908 1760 1026 1233 1086 1102 1336 1699 1487 1623 1288 1561 1843 1734 1843 1955 1931 1419 1836 1743 1905 1515 1764 1568 1075 1506 1218 1129 1276 1961 1450 1870 1630 1338 1942 1387 1925 1087 1115 1940 1847 1555 1514 1126 1546 1909 1001 1377 1066 1096 1796 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

โจนาธาน เฮด

ผู้ต้องหา

โจนาธาน เฮด

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

ยังไม่มีการจับกุมตัวระหว่างสืบสวนสอบสวน

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
อ้างอิง