1635 1120 1655 1656 1403 1751 1311 1592 1832 1259 1069 1277 1389 1909 1612 1884 1699 1856 1466 1054 1393 1017 1078 1616 1377 1922 1347 1191 1751 1137 1391 1609 1024 1443 1976 1359 1303 1072 1986 1292 1565 1809 1412 1648 1098 1526 1805 1579 1600 1319 1520 1945 1055 1205 1707 1403 1712 1182 1211 1287 1615 1799 1949 1249 1400 1124 1247 1744 1085 1343 1446 1063 1959 1282 1076 1479 1383 1110 1655 1881 1928 1976 1073 1478 1669 1952 1568 1273 1260 1696 1125 1026 1452 1841 1497 1162 1727 1600 1858 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ดา ตอร์ปิโด

ผู้ต้องหา

ดารณี ชาญเชิงศิลปกุล

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ครบกำหนดโทษ

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
อ้างอิง