1408 1609 1515 1260 1377 1706 1324 1232 1904 1949 1144 1034 1799 1649 1850 1331 1704 1570 1656 1573 1886 1527 1656 1153 1850 1836 1354 1081 1852 1941 1234 1959 1211 1156 1360 1900 1008 1455 1186 1223 1711 1031 1930 1218 1843 1483 1431 1014 1971 1509 1900 1577 1836 1572 1641 1059 1855 1417 1203 1566 1796 1122 1491 1868 1306 1793 1785 1113 1401 1644 1482 1394 1793 1120 1447 1041 1735 1469 1299 1687 1713 1811 1849 1118 1611 1291 1464 1428 1496 1252 1234 1185 1457 1194 1991 1361 1360 1200 1096 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

ฐิตินันท์: ลบหลู่พระบรมฉายาลักษณ์

ผู้ต้องหา

ฐิตินันท์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ครบกำหนดโทษ

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
บันทึกการสังเกตการณ์คดี
ข้อมูลเพิ่มเติม
อ้างอิง