ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

พระเกษมดูหมิ่นศาสนา

ผู้ต้องหา

พระเกษม อาจิณฺณสีโล หรือ นายเกษม ดวงแพงมาต

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลฎีกา

สถานะผู้ต้องหา

รอลงอาญา

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (-)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
อ้างอิง