ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สนธิ ลิ้มทองกุล

ผู้ต้องหา

สนธิ ลิ้มทองกุล

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลฎีกา

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
บันทึกการสังเกตการณ์คดี
อ้างอิง