ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์: การชุมนุมขององค์การพิทักษ์สยาม

ผู้ต้องหา

พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(ปล่อยตัวโดยการสาบานตน)

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 116 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 215 ประมวลกฎหมายอาญา, อื่นๆ (พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ความเคลื่อนไหวคดี
อ้างอิง