1707 1869 1209 1248 1838 1069 1828 1557 1754 1013 1477 1083 1290 1613 1356 1534 1324 1901 1716 1425 1532 1857 1615 1319 1260 1810 1412 1729 1675 1787 1439 1093 1723 1296 1142 1992 1215 1034 1262 1197 1686 1258 1901 1800 1330 1606 1906 1532 1693 1067 1550 1509 1908 1594 1897 1691 1799 1681 1938 1273 1065 1036 1579 1600 1397 1106 1726 1712 1158 1803 1096 1638 1444 1593 1799 1649 1746 1835 1254 1596 1102 1599 1317 1462 1616 1530 1759 1606 1487 1584 1065 1148 1919 1136 1419 1825 1434 1349 1735 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ฟ้าต่ำแผ่นดินสูง

ผู้ต้องหา

ภาพยนตร์ ฟ้าต่ำแผ่นดินสูง (Boundary)

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ไม่มีข้อมูล

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 26 พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวิดีทัศน์

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
อ้างอิง