1669 1004 1020 1499 1607 1642 1203 1525 1612 1826 1271 1134 1492 1802 1732 1259 1486 1032 1080 1300 1579 1253 1333 1631 1581 1606 1939 1563 1055 1606 1903 1187 1129 1895 1751 1899 1136 1112 1930 1415 1199 1362 1762 1569 1291 1603 1040 1581 1010 1380 1671 1091 1430 1277 1947 1869 1713 1283 1156 1290 1026 1640 1685 1237 1697 1457 1896 1174 1752 1685 1142 1844 1784 1330 1980 1387 1515 1073 1249 1896 1929 1313 1902 1150 1938 1351 1388 1937 1322 1112 1888 1307 1528 1602 1692 1723 1850 1445 1523 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ชัย ราชวัตร: วิจารณ์นายก

ผู้ต้องหา

ชัย ราชวัตร

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

ยังไม่มีการจับกุมตัวระหว่างสืบสวนสอบสวน

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 326 / 328 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
อ้างอิง