ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สุรชัย แซ่ด่าน (ปราศรัยที่อุดรธานี)

ผู้ต้องหา

สุรชัย แซ่ด่าน หรือ ด่านวัฒนานุสรณ์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
บันทึกการสังเกตการณ์คดี
ข้อมูลเพิ่มเติม
อ้างอิง