ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

กสทช vs รายการปากโป้ง

ผู้ต้องหา

รายการปากโป้ง

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(ถูกสั่งปรับเงิน)

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.บ. กสทช.

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
ข้อมูลเพิ่มเติม
อ้างอิง