1956 1061 1033 1210 1883 1787 1352 1100 1475 1568 1896 1406 1109 1704 1914 1844 1902 1151 1288 1866 1566 1299 1190 1276 1509 1058 1749 1281 1576 1976 1189 1358 1726 1026 1870 1185 1544 1354 1885 1399 1476 1798 1921 1082 1064 1987 1878 1344 1854 1617 1262 1160 1287 1540 1146 1565 1396 1846 1442 1814 1986 1760 1145 1466 1475 1723 1886 1544 1398 1344 1022 1165 1271 1736 1940 1220 1349 1789 1083 1493 1338 1295 1098 1396 1924 1040 1650 1365 1217 1635 1649 1081 1835 1493 1125 1476 1201 1688 1611 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

ละครเวทีเจ้าสาวหมาป่า

ผู้ต้องหา

ปติวัฒน์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ครบกำหนดโทษ

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
บันทึกการสังเกตการณ์คดี
อ้างอิง