1028 1061 1821 1470 1343 1690 1756 1244 1202 1679 1554 1563 1959 1672 1552 1927 1778 1304 1656 1084 1773 1658 1057 1243 1792 1653 1119 1525 1544 1614 1238 1677 1529 1614 1756 1184 1473 1057 1744 1790 1222 1881 1658 1418 1602 1297 1573 1856 1956 1286 1168 1239 1312 1171 1597 1591 1404 1160 1877 1264 1610 1318 1536 1284 1643 1202 1041 1452 1738 1410 1585 1154 1472 1050 1892 1827 1876 1684 1318 1903 1538 1773 1547 1934 1848 1620 1344 1420 1087 1166 1786 1481 1137 1073 1132 1418 1081 1251 1414 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สิรภพ : ฝ่าฝืนคำสั่งรายงานตัว คสช.

ผู้ต้องหา

สิรภพ

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(แม้คดีนี้ศาลจะให้รอการลงโทษจำคุก แต่สิรภพยังคงถูกคุมขังเพราะไม่ได้ประกันตัวในคดี 112)

ข้อหา / คำสั่ง

ประกาศ/คำสั่งคณะปฏิวัติ, ฝ่าฝืนประกาศคสช. 41/2557

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
ข้อมูลเพิ่มเติม