1162 1674 1381 1312 1261 1904 1497 1202 1132 1142 1841 1924 1730 1261 1939 1389 1987 1581 1760 1759 1281 1038 1786 1220 1505 1871 1396 1112 1428 1903 1961 1469 1355 1314 1942 1136 1737 1001 1416 1440 1585 1266 1105 1106 1753 1901 1302 1661 1418 1773 1049 1583 1084 1308 1807 1422 1059 1372 1068 1698 1489 1534 1967 1447 1171 1745 1128 1005 1913 1714 1062 1110 1825 1286 1962 1713 1581 1241 1443 1933 1908 1834 1004 1249 1153 1635 1099 1337 1228 1816 1607 1641 1776 1736 1570 1833 1345 1514 1506 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

สมยศ บรรณาธิการนิตยสาร Voice of Taksin

ผู้ต้องหา

สมยศ พฤกษาเกษมสุข

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ครบกำหนดโทษ

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
บันทึกการสังเกตการณ์คดี
ข้อมูลเพิ่มเติม
อ้างอิง