ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ชัยนรินทร์ : ฝ่าฝืนประกาศ คสช. ห้ามชุมนุมทางการเมือง และ ป.อาญา มาตรา 215

ผู้ต้องหา

ชัยนรินทร์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 215 ประมวลกฎหมายอาญา, ฝ่าฝืนประกาศคสช. 7/2557

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี