1550 1472 1759 1818 1059 1002 1962 1701 1655 1324 1630 1955 1235 1974 1808 1411 1741 1937 1296 1337 1981 1066 1584 1485 1231 1844 1970 1687 1101 1518 1197 1266 1812 1437 1957 1462 1114 1880 1296 1937 1173 1388 1578 1346 1735 1588 1794 1872 1056 1713 1083 1952 1704 1896 1195 1527 1613 1511 1990 1871 1722 1658 1313 1120 1838 1383 1007 1118 1165 1712 1847 1730 1154 1651 1098 1869 1981 1335 1055 1663 1288 1814 1381 1007 1946 1909 1959 1253 1879 1256 1425 1797 1652 1699 1588 1599 1407 1173 1344 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

สิรภพ: หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ

ผู้ต้องหา

สิรภพ

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลอุทธรณ์

สถานะผู้ต้องหา

ครบกำหนดโทษ

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 14 (5) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา