ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ณัชกฤช: หมิ่นประมาทอดีตกษัตริย์

ผู้ต้องหา

ณัชกฤช

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

รอลงอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี