ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

บัณฑิต: แสดงความเห็นที่งานเสวนาของพรรคนวัตกรรม

ผู้ต้องหา

บัณฑิต อานียา

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ยกฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา