1763 1525 1085 1980 1203 1778 1430 1607 1571 1412 1609 1178 1390 1312 1941 1558 1392 1078 1863 1482 1853 1395 1783 1803 1968 1523 1744 1362 1255 1947 1375 1899 1588 1244 1036 1516 1987 1171 1913 1124 1189 1457 1348 1066 1494 1799 1517 1637 1675 1556 1607 1600 1983 1364 1746 1777 1134 1868 1053 1084 1947 1417 1581 1569 1935 1967 1197 1136 1339 1075 1988 1020 1086 1604 1822 1687 1572 1231 1158 1409 1926 1635 1943 1303 1271 1366 1231 1380 1273 1457 1673 1863 1248 1398 1895 1499 1182 1944 1906 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

โจ กอร์ดอน (ผู้แปลหนังสือกษัตริย์ไม่เคยยิ้ม)

ผู้ต้องหา

เลอพงษ์ ว.

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 14 (5) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 116 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
บันทึกการสังเกตการณ์คดี
ข้อมูลเพิ่มเติม
อ้างอิง